Vurderinger

Vi har et stort landdækkende erfaringsgrundlag i vurderinger af erhvervsejendomme, inden for logistik, industri, domicil, kontor, detail, investeringsejendomme samt projekter.

Vi følger kontinuerligt med i pris- og efterspørgselsforhold på markedet, og vores erfaring og ekspertise sikrer den rigtige vurdering af ejendommen.

Arbejdet med at indsamle, strukturere, bearbejde markedsinformation fylder en del hos, således at vi altid tilstræber et højt niveau, således at vores kunder kan træffe beslutninger på et gennemarbejdet materiale.

Der indgår mange og forskellige faktorer i forbindelse med vurderingen, herunder beliggenhed, stand, udviklingsmuligheder, lejere, lejekontrakter, tomgang, fremtidige anvendelsesmuligheder, eventuel forurening m.m.. Forholdene beskrives i vurderingsrapporten sammen med en komplet fotodokumentation.

Med et nært samarbejde med kunden sikrer vi det rigtige vurderingsformål herunder kan vurderingen ske efter følgende temaer:

  • going concern
  • salg til uvildig tredjemand
  • tvangssalg

Vurderingen kan også omfatte andre forskellige formål til f.eks.: regnskabsopgørelse, investeringspleje, porteføljevurderinger, køb og salg, finansiering, salg and leaseback, m.v..

Vurderingsrapporternes omfang aftales med kunden, herunder kan vurderingsrapporterne udfærdiges på engelsk/tysk også.