Salg af ejendomme

Vi har et stort nationalt erfaringsgrundlag indenfor investerings- og erhvervsejendomme herunder:

 • Industri- og logistikejendomme
 • Domicil ejendomme
 • Kontor ejendomme
 • Detail ejendomme
 • Investeringsejendomme
 • Porteføljesalg
 • Salg af selskaber med en eller flere ejendomme
 • Projektejendomme

Et væsentligt parameter på markedet er at kende aktørerne, som kan være:

 • Den private landdækkende og/samt den lokale investor
 • Investeringsselskaber
 • Pensionskasser
 • Fonde
 • Projekt udviklere
 • Entreprenører

Salg af ejendomme

Med et nært samarbejde med sælger udarbejdes en handlingsplan og prisfastsættelse, som kan ske efter følgende temaer:

 • Fuldt udlejet investeringsejendom baseret på lejere, stand, beliggenhed, driftsbudget m.m.
 • Delvis udlejet investeringsejendom, hvor der også lægges vægt på udviklingsmuligheder
 • Sale and Lease Back, hvor sælger bliver boende i ejendommen på en længere varende lejekontrakt
 • Salg til liebhaver, som kan bruge ejendommens specielle indretning og/eller beliggenhed
 • Salg som tom, uden speciel vægt på indretning og/eller beliggenhed

Ejendommen kan udbydes på markedet på flere forskellige vilkår alt afhængig af hvilke ovennævnte temaer:

 • Off market, ejendommen udbydes alene til de af os og vores netværk kendte købere på et lukket marked
 • Off market, ejendommen udbydes over en lidt bredere kreds af købere
 • På det åbne marked enten med uden annoncering

I alle ovennævnte fire salgstemaer udfærdiges en handlingsplan af os til godkendelse hos sælger, og med løbende tilbagemelding på hvordan salget forløber.

Vi repræsenterer sælger og honoreres af sælger i henhold til indgået aftale.